Puspus Pusukala tahtoo leikkiin

Varastossa
Toimitusaika: 5 päivä(ä)

Kuvaus

Ympyräiset viettävät päivää hiekkarannalla ja innostuvat pelaamaan pomppupalloa. Puspus Pusukalan tekisi mieli osallistua leikkiin, mutta eihän kala pärjää kuivalla maalla. Heko Kroko vähättelee tilannetta ja kiusaa Puspusia huomaamattaan. Puspus vetäytyy merenpohjaan suremaan. Miten Puspus saataisiin mukaan leikkiin? Löytävätkö Ympyräiset yhteisen leikin Puspusille sopivassa ympäristössä?


Tunnetaidot:

* toisten tunteiden ymmärtäminen,

* ystävällisyys

* leikkiin mukaan ottaminen


Varsinaiset tarinan rinnalla kulkeviin tunnepilviin on koottu kunkin kirjan teemaan liittyviä kysymyksiä. Ne ovat keskustelunavauksia, joiden avulla vanhemman ja lapsen on helppoa pohtia tarkemmin tarinan esiin nostamia tunteita ja miettiä niitä arjen tilanteiden ja lapsen omien kokemusten kautta.


Miten kaikki saadaan mukaan leikkiin?

Käytännön vinkkejä arkipäiviin:

1. Omat kokemukset

Onko lapsella omia kokemuksia kiusaamisesta tai kiusatuksi tulemisesta? Tai onko tilanteita, joissa lapsi on jäänyt leikin ulkopuolelle tai ei ole suostunut itse ottamaan jotakuta leikkiin mukaan. Miltä se on tuntunut? Jutelkaa aiheesta lapsen kanssa.

2. Erilaiset kaverit

Monipuoliset kaveripiirit tai tutustuminen erilaisiin ihmisiin auttaa suvaitsevaisuutta ja ehkäisee syrjimistä. Kiinnitä huomiota, että tutustutat lapsen eri kulttuureihin ja eri ikäisiin ja eri näköisiin lapsiin ja aikuisiin.

3. Oma esimerkki

Tarkastele itseäsi vanhempana: Ethän arvostele ikävästi muita lapsia? Puhu lapsille positiivisesti muiden kanssa leikkimisestä ja ole aktiivinen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa muita lapsia kohdatessa. Tervehtikää muita lapsia ja jutelkaa heille yhdessä.

4. Vahvista hyvää

Kehu lapsen epäitsekästä käytöstä, kuten kiittämistä, anteeksi pyytämistä, jakamista, vuorottelua, vaihtamista, joustamista, ehdottamista, jotta se vahvistuisi.

5. Pelisäännöt

Opeta lasta noudattamaan sovittuja sääntöjä. Parasta on, jos pelisäännöt on yhdessä sovittu ja neuvoteltu. Silloin leikkiminen on turvallista, eikä kukaan pääse sooloilemaan.


Herkästä Puspus Pusukalasta kertovassa tarinassa ”Puspus Pusukala tahtoo leikkiin” huolehditaan siitä että kaikki pääsevät mukaan leikkiin.

Palaa kohteeseen Ympyräiset -verkkokauppa